Klaar voor de start?

Lees dit eerst even, zodat je weet waar je aan toe bent.

 

Algemene voorwaarden Brenda’s Balance

 

1.    De overeenkomst:

-       Voorafgaande aan het volgen van de eerste les dient deelnemer zich aan te melden middels het aanmaken van een persoonlijk account via de website.

-       Voorafgaande aan de les dient deelnemer blessures, aandoeningen, een eventuele zwangerschap en medicijngebruik naar waarheid te melden aan de docent.

 

2.    Eigen risico en aansprakelijkheid:

-       Weer in beweging komen kan risico’s met zich meebrengen. Het afnemen van diensten en producten van Brenda’s Balance geschiedt geheel op eigen risico van deelnemer.

-       Brenda’s Balance is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de afname van diensten en / of producten.

-       Bij twijfel – raadpleeg vooraf een arts of specialist en meldt blessures, aandoeningen en zwangerschap vooraf bij de docent.

-       Brenda’s Balance is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en  / of verlies van eigendommen van deelnemer..

 

3.    Betaling & restitutie:

-       Betalingen geschieden middels de persoonlijke account van de klant. Afhankelijk van het afgenomen product betreft dit een iDeal betaling of een automatische incasso.

- Over betaalde lesgelden wordt geen restitutie verleend.

 

4.    Lesgelden:

TARIEVEN M.I.V. 1 JANUARI 2023

Abonnement 1 x per week: €42,- per maand

Abonnement 2 x per week: €63,- per maand

Abonnement 3 x per week: €75,- per maand (incl. gratis online lessen)

 

Abonnement 1 x per week + onbeperkt online lessen: €49,50 per maand

Abonnement 2 x per week + onbeperkt online lessen: €67,50 per maand

Abonnement 3 x per week + onbeperkt online lessen: €75,- per maand

 

Abonnement onbeperkt online lessen: €15,00 per maand

1 maand onbeperkt online lessen: €20,00

 

9 rittenkaart: €103,50,- per kaart, geldig tot 1 juli 2024

9 rittenkaart + onbeperkt online lessen: €112,5,0 per kaart, geldig tot 1 juli 2024

Losse les: €15,- per les

Proefles €10,-, 1 maand geldig

  

- Abonnementen worden middels automatische maandelijkse incasso tot wederopzegging afgeschreven. De eerste betaling geschiedt via iDeal.

- Abonnementen kunnen worden afgesloten tot 1 mei 2024 en lopen automatisch af op 1 juli 2024. 

- Een online abonnement loopt minimaal 2 maanden, wat betekent dat er minimaal 2 termijnen worden geïncasseerd. De online lessen zijn beschikbaar tot 1 september 2024.

- Het wijzigen van het aantal lessen op een abonnement kan uiterlijk 2 weken voor de incassodatum worden doorgegeven. Het omlaag brengen van het aantal lessen op een abonnement kan na minimaal 4 maanden looptijd.

- Alle bovenstaande lessen kunnen via de persoonlijke account worden aangeschaft.

- Er mogen elke week wisselende lessen gereserveerd worden.

-     De startdatum van een abonnement of leskaart is de datum van aankoop.

- Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

-     Producten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

- Een reservering is gegarandeerd tot 5 minuten voor aanvang van de les. Indien men niet aanwezig is, kan de betreffende plek vrij gegeven worden en door iemand anders gereserveerd worden.

 

- Voor privé lessen geldt na het overeenkomen van een datum een aanbetaling van €70,00 om de afspraak te bevestigen

 

- Gebruik van mobiele telefoons in de studio is niet toegestaan.

 

5. Annuleren van lessen

-       Lessen dienen uiterlijk 6 uren voor aanvang van de les geannuleerd te worden via de persoonlijke account in app.paynplan.nl. Lessen die niet tijdig worden geannuleerd, worden automatisch in rekening gebracht. 

- Inschrijvingen voor de wachtlijst kunnen tot aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Zodra men doorschuift van wachtlijst naar deelnemerslijst treedt de algemene annuleringsregel in werking: de les kan dan tot uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden.

- Privé lessen kunnen tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Het aanbetaalde bedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort op de desbetreffende bankrekening.

- Voor privé lessen die binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd, wordt een bedrag van €35,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de aanbetaling. 

 

6.    Uitsluiting:

-       Brenda’s Balance behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een les indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.

-       Brenda’s Balance heeft het recht om een persoon de les te weigeren indien de fysieke en / of mentale toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

 

7.    Annulering door Brenda’s Balance:

-       Brenda’s Balance heeft het recht om zonder  opgaaf van reden les data en lestijden te wijzigen.

-       Indien aan een les 3 mensen of minder deelnemen, behoudt Brenda’s Balance het recht voor om een les te laten vervallen..

 

 

8. Nationale feestdagen:

Brenda's Balance is gesloten op de volgende data:

Nieuwjaarsdag

1e & 2e Paasdag

Koningsdag

Hemelvaart

1e & 2e Pinksterdag

Kerstavond, 1e & 2e kerstdag

Oudejaarsdag

 

NB: in schoolvakanties is er mogelijk een aangepast rooster van kracht. 

 

8.    Vastleggen van gegevens:

-       De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

- Voor het creëren van een gebruikersaccount dien je minimaal in te vullen: naam / achternaam / email adres. Hierdoor kan het door jouw gekochte product aan jouw account gekoppeld worden en kun je lessen reserveren.

- Het invullen van een telefoonnummer is te adviseren, zodat je indien nodig telefonisch op de hoogte kan worden gebracht van last minute roosterwijzigingen.

- Bovenstaande gegevens worden verwerkt en beheerd door Paynplan. Als gebruiker heb je het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat zowel Brenda's Balance als Paynplan op jouw verzoek jouw gegevens kunnen verwijderen. Je kunt daardoor echter geen gebruik meer maken van de app en dus geen lessen meer reserveren.

- Informatie die valt onder de wettelijke bewaarplicht zoals opgesteld door de Belastingdienst wordt 7 jaar bewaard door zowel Brenda's Balance als Paynplan. 

- Correspondentie over roosterwijzigingen & studio gerelateerde mededelingen geschied via een nieuwsbrief. -  Deze nieuwsbrief wordt verstuurd via mailchimp en alleen indien er iets mede te delen is m.b.t. het rooster. 

- De informatie die beheerd wordt door mailchimp bestaat uit naam en emailadres

- Afmelden voor deze berichten is mogelijk door te klikken op 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief in kwestie of door een mail te sturen naar info@brendasbalance.nl. Je gegevens worden dan verwijderd.

- Meer informatie over bovenstaande bedrijven en hun verwerkingsovereenkomsten kun je vinden via https://www.paynplan.nl/algemene-voorwaarden.pdf en 

https://fd-id.nl/docu/MailChimp_Data_Processing_Addendum.pdf.

 

9.    Wijzigen van de persoonlijke gegevens:

-       Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Brenda’s Balance te worden doorgegeven.

-       Lichamelijke veranderingen en wijzigingen in medicijngebruik dienen onmiddellijk gemeld te worden voorafgaande aan de les aan de docent, ook al lijkt dit niet relevant.

-       Eventuele gevolgen die voortvloeien uit bovengenoemde voorwaarden zijn niet voor rekening van Brenda’s Balance.

 

10.    Wijzigingen door Brenda’s Balance:

-       Brenda’s Balance heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen.

-       Brenda’s Balance heeft ten allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

-       In alle onvoorziene gevallen beslist Brenda’s Balance.